Uchwała Nr XXVIII/243/2021 z dnia 11.03.2021 r.

Uchwała Nr XXVIII/243/2021 z dnia 11.03.2021 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łukom.