Uchwała Nr XXVIII/227/2021 z dnia 11.03.2021 r.

Uchwała Nr XXVIII/227/2021 z dnia 11.03.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/64/2019 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 5 września 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Zagórów