Informacja za 2020 r.

Informacja o działaniach podejmowanych wobec Urzędu Miejskiego w Zagórowie w roku 2020 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.