Sprawozdanie Burmistrza z dn. 27.10.2020 r.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, tj. od 22.09.2020 r. do 27.10.2020 r.