Sprawozdanie Burmistrza z dn. 22.09.2020 r.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, tj. od 25.06.2020 r. do 22.09.2020 r.