Informacja za 2019 r.

Informacja o działaniach podejmowanych wobec Urzędu Miejskiego w Zagórowie w roku 2019 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.