Zarządzenie Nr 78/2019 z dnia 16.12.2019 r.

 

Zarządzenie Nr 78/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym