Zarządzenie Nr 76/2019 z dnia 04.12.2019 r.

 

Zarządzenie nr 76/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Zagórów