Zarządzenie Nr 73/2019 z dnia 12.11.2019 r.

 

Zarządzenie nr 73/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie projektu budżetu gminy i miasta na 2020 rok

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2.

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3.

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4..

Załącznik nr 4.

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7.

Załącznik nr  7

Załącznik nr 8.

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9.

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10.

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11.

Załącznik nr 11

Prognoza kwoty długu Gminy Zagórów na 2020 rok