Zarządzenie Nr 69/2019 z dnia 21.10.2019 r.

 

Zarządzenie Nr 69/2019 z dnia 21 października 20919 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji uczestników projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”