Zarządzenie Nr 67/2019 z dnia 16.10.2019 r.

 

Zarządzenie nr 67/2019 z dnia 16 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie gminy i miasta Zagórów