Zarządzenie Nr 65/2019 z dnia 02.10.2019 r.

 

Zarządzenie Nr 65/2019 z dnia 2 października 2019 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych