Zarządzenie Nr 64/2019 z dnia 27.09.2019 r.

 

Zarządzenie Nr 64/2019 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym