Zarządzenie Nr 62/2019 z dnia 02.09.2019 r.

 

Zarządzenie Nr 62/2019 z dnia 2 września 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz zespołu informatycznego na potrzeby przeprowadzenia zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej