Zarządzenie Nr 59/2019 z dnia 21.08.2019 r.

 

Zarządzenie Nr 59/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych