Zarządzenie Nr 57/2019 z dnia 09.08.2019 r.

 

Zarządzenie Nr 57/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za I półrocze 2019 roku i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019 rok

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za I półrocze 2019 roku

Załącznik nr 2 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2019 rok

Tabela 1

Tabela 2

Tabela 3

Tabela 4

Tabela 5

Tabela 6

Tabela 7

Tabela 8

Tabela 9