Zarządzenie Nr 55/2019 z dnia 01.08.2019 r.

 

Zarządzenie Nr 55/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania składu komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie świadczeń ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Zagórowie