Zarządzenie Nr 54/2019 z dnia 01.08.2019 r.

 

Zarządzenie Nr 54/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Załącznik  - Regulamin pracy Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stpień nauczyciela mianowanego

Oświadczenie członków kosmisji