Zarządzenie Nr 51/2019 z dnia 25.07.2019 r.

 

Zarządzenie Nr 51/2019 z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym