Zarządzenie Nr 49/2019 z dnia 15.07.2019 r.

 

Zarządzenie Nr 49/2019 z dnia 15 lipca 2019 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym