Zarządzenie Nr 45/2019 z dnia 01.07.2019 r.

 

Zarządzenie Nr 45/2019 z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego