Zarządzenie Nr 42/2019 z dnia 07.06.2019 r.

 

Zarządzenie Nr 42/2019 z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Gminy Zagórów NR 36/2018 z dnia 01 sierpnia 2018 r.