Zarządzenie Nr 41/2019 z dnia 28.05.2019 r.

 

Zarządzenie Nr 41/2019 z dnia 28 maja 2019 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym