Zarządzenie Nr 40/2019 z dnia 17.05.2019 r.

 

Zarządzenie Nr 40/2019 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym