Zarządzenie Nr 38/2019 z dnia 10.05.2019 r.

 

Zarządzenie Nr 38/2019 z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Zagórów