Zarządzenie Nr 35/2019 z dnia 26.04.2019 r.

 

Zarządzenie Nr 25/2019 z dnia 26 kwietnia w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej