Zarządzenie Nr 33/2019 z dnia 26.04.2019 r.

 

Zarządzenie nr 33/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadań audytowych zapewniających na rok 2019 w Gminie Zagórów