Zarządzenie Nr 32/2019 z dnia 24.04.2019 r.

 

Zarządzenie Nr 32/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz zespołu informatycznego na potrzeby przeprowadzenia zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. wyborów do Parlamentu Europejskiego