Zarządzenie Nr 30/2019 z dnia 08.04.2019 r.

 

Zarządzenie Nr 30/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie