Zarządzenie Nr 29/2019 z dnia 29.03.2019 r.

 

Zarządzenie nr 29/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wytycznych do sporządzenia Informacji dodatkowych przez jednostki organizacyjne Gminy Zagórów

Załączniki