Zarządzenie Nr 27/2019 z dnia 18.03.2019 r.

 

Zarządzenie Nr 27/2019 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2018 rok

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2018 rok

Załącznik nr 2 - Informacja o stanie mienia komunalnego wedlug. stanu na dzien 31 gudnia 2018 r.

Tabela nr 1

Tabela nr 2

Tabela nr 3

Tabela nr 4

Tabela nr 5

Tabela nr 6

Tabela nr 7

Tabela nr 8

Tabela nr 9