Informacja za 2018 r.

 

Informacja o działaniach podejmowanych wobec Urzędu Miejskiego w Zagórowie w roku 20|8 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową