Zarządzenie Nr 23/2019 z dnia 01.03.2019 r.

 

Zarządzenie nr 23/2019 z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Gminy Zagórów do prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza