Zarządzenie Nr 21/2019 z dnia 01.03.2019 r.

 

Zarządzenie Nr 21/2019 z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy Zagórów