Zarządzenie Nr 20/2019 z dnia 22.02.2019 r.

 

Zarządzenie Nr 20/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia terminu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Zagórów jest organem prowadzącym