Zarządzenie Nr 19/2019 z dnia 22.02.2019 r.

 

Zarządzenie Nr 19/2019 z dnia 22 lutego 2019 r.  w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa Sołectwa Skokum