Zarządzenie Nr 17/2019 z dnia 14.02.2019 r.

 

Zarządzenie Nr 17/2019  z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty otwartych konkursów na realizację zadań publicznych