Zarządzenie Nr 16/2019 z dnia 12.02.2019 r.

 

Zarządzenie nr 16/2019 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków dla miasta i gminy Zagórów

Załącznik - Gminna  Ewidencja Zabytków Miasta i Gminy Zagórów