Zarządzenie Nr 12/2019 z dnia 06.02.2019 r.

 

Zarządzenie Nr 12/2018 z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia Pionu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie