Zarządzenie Nr 11/2019 z dnia 01.02.2019 r.

 

Zarządzenie Nr 11/2019 z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów, Rad Sołeckich, Zarządu Osiedla oraz Przewodniczącego Zarządu Osiedla w Zagórowie