Zarządzenie Nr 10/2019 z dnia 01.02.2019 r.

 

Zarządzenie Nr 10/2019 z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian statutów sołectw oraz Osiedla Zagórów