Zarządzenie Nr 4/2019 z dnia 21.01.2019 r.

 

Zarządzenie Nr 4/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Zagórowie do wydawania postanowień w toku postępowania administracyjnego o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej