Zarządzenie Nr 1/2019 z dnia 10.01.2019 r.

 

Zarządzenie Nr 1/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Zagórów