Informacja za 2017 r.

 

Informacja o działanianiach podejmowanych wobec Urzędu Miejskiego w Zagórowie w 2017 roku przed podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową