Zarządzenie Nr 43/2018 z dnia 13.09.2018 r.

 

Zarządzenie Nr 43/2018 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania zespołu informatycznego na potrzeby przeprowadzenia zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast