Zarządzenie Nr 33/2018 z dnia 30.07.2018 r.

 

Zarządzenie Nr 33/2018  z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Polityki bezpieczeństwa danych osobowych