Zarządzenie Nr 14/2018 z dnia 20.03.2018 r.

 

Zarządzenie nr 14/2018  z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej