Zarządzenie Nr 9/2018 z dnia 27.02.2018 r.

 

Zarządzenie Nr 9/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia stawek i zasad naliczania czynszu dzierżawnego gruntów stanowiących własność Gminy Zagórów, wykorzystywanych na cele rolnicze