Protokół Nr 16/2017

 

Protokół Nr 16/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 11 maja 2017 r.