Informacja za 2016 r.

 

Informacja o działaniach podejmowanych wobec Urzędu Miejskiego w Zagórowie w roku 2016 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową